Türkiye’nin Eğitim Sistemi Nasıl Geliştirilebilir?

İbrahim Aslan
İbrahim Aslan 4 yıl önce

Bir ülkenin eğitim sistemini geliştirmek ve iyileştirmek için, öncelikle o eğitim sistemindeki sorunları tespit etmek ve anlamlandırmak gerekir. Daha sonra da bu sorunları çözmek için birkaç yıllık bir plan hazırlanıp halka sunulmalıdır. Bu şekilde yapıldığı takdirde halk da yapılmak isteneni şeffaf olarak görüp motive olacaktır.

Bir eğitim sisteminde en önemli unsur eğitmenlerdir. Bir ülkenin iyi bir eğitim sistemine sahip olması için öğretmenlerini iyi yetiştirmesi gerekir. Bir okul binası bile olmasa iyi bir öğretmen öğrencileri her koşulda imkanlar doğrultusunda yetiştirebilir.

Türkiye’nin Öğretmen Sorunu

Ne yazık ki ülkemizdeki öğretmenlerin azımsanamayacak kadarlık bir kısmında ortak bir sorun olarak “sadece müfredata bağlı kalma” gibi bir sorun vardır. Kimisi sadece deftere yazdırdığıyla kalır, kimisi de kitaptan okur geçer. Müfredata göre gidilmelidir fakat bunun yanında öğretmenin öğrencilerine kendisinden de bazı şeyleri aktarması gerekir.

Öğretmenler bir konuyu anlatırken müfredatın gereksinimlerini anlattıktan sonra o konuyla ilgili gerçek hayattan örnekler verebilir, öğrencilerin düşünmesini sağlayabilir ve onlara sorular sorabilir. Derslerde öğrencilerin kendi üzerlerinde baskı hissetmemesi gerekir bu yüzden, öğretmenlerin dersi anlatırken sadece konuyu anlatıp geçmemeleri gerekir.

Öğretmenlerle ilgili bir diğer sorun da çok fazla mezun vermeleridir. Bu sorun sadece öğretmenler için değil tüm bölümler için geçerlidir. Örneğin bir mühendislik bölümü de gereksiz sayıda mezun veriyor ve bu durum “mezun işsiz” kavramını doğurabiliyor. Okulların kontenjanları kısıtlı olsa zaten hiçbir öğretmen işsiz kalmayacak ve daha nitelikli öğretmenler yetişecektir.

Bunun yanında temel bilimlerde okuyanların da öğretmenlik yapması, öğretmenlik okuyanların önünü kapatıyor. Bilim yapmak isteyen temel bilimi, öğretmenlik yapmak isteyen de öğretmenlik bölümünü okumalıdır ve birbirlerinin önünü kapatmamalılardır.

Sistemin Sürekli Değişme Sorunu

Bir diğer büyük sorun da eğitim sisteminin sürekli değiştirilmeye çalışılmasıdır. Öğrenciler liseye başlarken olan bir eğitim sistemi, bu öğrenciler sınav dönemine gelip son sınıf olduğunda genellikle aynı kalmıyor ve bu durum herkeste kafa karışıklığı uyandırıyor. Bunun sonucu olarak öğrenciler tam olarak ne çalışması gerektiğini bilmiyor.

Eğitim sistemini sürekli değiştirmek yerine öncelikle en az 5 yıllık bir plan yapılmalıdır. Sonra bu eğitim planını iyice tasarladıktan sonra yavaş yavaş uygulayıp 5 yılda eğitim sistemini değiştirmelilerdir. Bunu yaparken de herkese adımları tek tek açıklamalı ve öğrenci ve öğretmenlerle birlikte bunu yumuşak bir geçişle uygulamalılardır. Aksi takdirde öğrenciler de öğretmenler de bu değişim hızını yakalayamayacak ve eğitim sistemi kötüye gitmeye devam edecektir.


Yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.
Koyu Tema
Geri Bildirim