Tarih
 Yeni Görsel Yükle
Tarih ile ilgili konular gösteriliyor.
  • 0
    Din savaşları halen devam ediyor mu? Din Savaşı Nedir? Bir dinin mensupları tarafından o dini yüceltmek, yaymak için yapılan savaşlara din savaşları denir. İlk olarak Avrupa'da başlayan din adı altındaki savaşlar 1542 yılında Almanya'da kırsal kesimde yaşayan köylülerinin isyanı ile başladı. Bu isyan ve savaşlar 106 yıl devam etti.1500'lü yıllarda Avrupa'daki büyük Hristiyan devletleri Hollanda, İrlanda, Portekiz, Almanya, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İspanya savaşın tarafları arasındaydılar. Bu savaşl...
  • 0
    Sağ ve Sol Nedir? Sağcılık ve Solculuk Nereden Geliyor? Sağcılık ve SolculukÖzellikle Türkiye'de siyaset ile ilgilenen veya ilgilenmeyen herkesin dilinde ve bilincindedir, sağcılık ve solculuk. Özellikle 1950'lerden itibaren çoklu partiye geçişle birlikte insanların muhafazakar ve daha sosyal demokrat olarak ayrılması, aynı zamanda daha kısa kavramlarla anılmalarına olanak sağladı: sağ ve sol.Bildiğiniz gibi sol kavramı solculuk, daha özgürlükçü, insan haklarına dayalı anlayışı benimseyen, sosyal demokrat kimseler için tanımlanır. Sağ kavra...
Koyu Tema
Geri Bildirim