Sağ ve Sol Nedir? Sağcılık ve Solculuk Nereden Geliyor?

Mustafa Özdemir
Mustafa Özdemir 4 yıl önce

Sağcılık ve Solculuk

Özellikle Türkiye'de siyaset ile ilgilenen veya ilgilenmeyen herkesin dilinde ve bilincindedir, sağcılık ve solculuk. Özellikle 1950'lerden itibaren çoklu partiye geçişle birlikte insanların muhafazakar ve daha sosyal demokrat olarak ayrılması, aynı zamanda daha kısa kavramlarla anılmalarına olanak sağladı: sağ ve sol.

Bildiğiniz gibi sol kavramı solculuk, daha özgürlükçü, insan haklarına dayalı anlayışı benimseyen, sosyal demokrat kimseler için tanımlanır. Sağ kavramı ise sağcılık, daha muhafazakar, dini ve milli değerlerine bağlı, daha ulusçu ve milliyetçi kimseler için benimsenmiştir. Özellikle 70 ve 80'li yıllarda ülkemizde alevlenen çok şiddetli kavgalara da konu olan sağ-sol kavgası aslında tüm dünya genelinde var olan iki kavram. Maalesef bizde olduğu gibi dünyada da birçok kavgaya sebep olan kavramlar aynı zamanda.

Dünya genelinde enteryanolist olan kimseler solcu, tutucu/muhafazakar olan kimseler ise sağcı olarak tanımlanmaktadır.

Sağ ve Sol Kavramlarının Tarihi

Sağ ve Sol kavramlarının tarihi yine birçok şeyde kültürümüzü etkileyen Fransızlar'a dayanmaktadır. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve bir çağın kapanıp bir diğerinin açılmasını sağlayan, sanayi devrimini hazırlayan, imparatorlukların çökmesine sebep olan "Fransız Devrimi" öncesi, ortam buna hazırlanırken (bazı kaynaklar Fransız Devrimi sonrasındaki mecliste oluşturulduğunu da yazar) 1770'li yıllarda Fransız Devrimi ateşlenmeye başlamışken, Fransız Kralı daha fazla halk baskısına dayanamayıp bir toplantı/meclis kurma kararı almıştır. Fransız Parlementosu haline gelen bu mecliste, Kral'ın sağında oturan soylular ve ruhban sınıfı(din adamları) Kral'ın her şeye hakkı olduğunu savunup mutlak gücün ve monarşinin ona ait olduğunu kabul etmekteydi. Bunun sebebini ise dini geleneklere, milli şuura bağlamaktaydılar. Yani bir nevi Fransız Devrimi'nin temel ilkelerine de karşıydılar diyebiliriz.

Kral'ın sol tarafına oturanlar ise köylü ve halkın fakir kesiminden gelen, her insanın eşit haklara sahip olduğunu, Kral'ın kimseden üstün olmadığını savunan sınıftan insanlardı. Zaten yine Kral'ın böyle bir meclis toplamasına da sebebiyet veren yine bu sınıf olmuştur. Birkaç yıl içerisinde ise işler daha da büyümüş, Fransız Devrimi, tüm özgürlük düşünceleriyle ülkeyi sarmış ve ihtilal gerçekleşmiştir. Fransa'da ortaya çıkan bu masa nedeniyle, insanlar birbirine "sağ tarafta oturanlar, sağcılar" ve "sol tarafta oturanlar, solcular" diyerek hitap etmeye, hatta bu isimlerle hakaret etmeye başlamışlardır.

Elbette Fransız Devrimi yalnızca Fransa'yı değil tüm dünyayı sarsmıştır. Bunun da en büyük sebebi Katolik Kilisesi üzerinde büyük bir etki yaratmış olması ve halkın Kiliseye olan gücünün zayıflamasıdır. Bu nedenden dolayı Sağ ve Sol kavramları da tüm dünyaya yayılmış, insanların dilinde 300 yıla yakın bir zamandır kullanımına sebebiyet vermiştir. Ülkemizde de Osmanlı yönetiminden bugüne sağcılık ve solculuk sürekli süren ve şiddetli tartışmalar yaratan şeylerden birisi oldu.


Yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.
Koyu Tema
Geri Bildirim