Genel Kültürün düşüşüne etki eden faktörler

Mehmet Yıldırım
Mehmet Yıldırım 5 yıl önce

Zoltan Kodaly yıllar önce şöyle dedi; "Önceden çocuğun müzik eğitiminin anne karnında başladığını düşünürdüm ama vazgeçtim, bir çocuğun müzik eğitimi annesinin anne karnındayken başlar" Kodaly bu düşüncesiyle bir müzikal eğitim için benzetme yapmış gibi gözükse de aslında genel kültürün düşüşü ya da çıkışı ile ilgili soruların tümüne net olarak cevap vermektedir.

Kültür genel hatlarıyla geniş bir kavramdır. Genel anlamıyla ele alırsak, geçmişten günümüze, inançlarımız, folklorik yapımız, türkülerimiz, şehirlerimiz, insanın tam olarak kendisi, dili, ırkı, töresi, erkanı, ananesi genel kültürün başlıca öğeleridir.

Teknoloji gelişiminin genel kültürün yayılmasında olan etkisi kadar, tam aksi olan etkisi de yadsınamaz. Teknolojini insan hayatına girmesi ve gelişmesiyle birlikte, gözle görülürür biçimde insanların büyük bir bölümünün toplumun genelinden soyutlanıp boş vakit müptelası olduğu görülür.

Burada da minik bir görsel var.

İnsanın yeniye olan açlığı ve eskiyi görmezden gelişi, Koyun mantığı ile kendi geçmişini silmesi gibi sebepler ya da tüketim dönememizdeki eskiye olan merakın tükenip yeniye olan merakın çoğalması ve bazı yeni oluşmuş toplumların, yani bir geçmişi olmayan ama gelişmiş toplumların reklam medyası ve sosyal medyayla yarattığı toplum genel kültürün düşüşü için net örnek olur.

Elbette yeni olan da Genel Kültür öğesidir. Ama eskiyi anlamadan yeniye sahip olmak sadece bilinçsiz tüketimdir.

Bu kısıtlı geçmiş ve sosyo-ekonomik gelişmiş ülkelerin hedef kitleleri genel toplum sürüsü olsa da, net olan hedef kitlesi ne yazık ki eğitim seviyesi belli kıstaslarda kalmış toplum birimidir.

Bugün yan komşusunu merak etmezken, bir dizi karakterinin başına ne geleceği ile ilgili uykusuz kalan bir sürü bireye etrafımızda şahitlik ederiz. Kendilerine bir sürü ev almak isteyen ama hiç kitap almaya parası olmayan insanlar, ya da en iyi arabaya binen ama hiçbir Türk ülkesini merak etmeyen bireyler, Avrupa çılgını gençler. Bu bireylerin tümüyle günlük yaşantımızda rahatça muhabbet edebiliriz.

Gezmek, öğrenmek, akademik eğitim, müzik dinlemek, dans, spor vd. genel kültür öğesi ve bunları öğrenmek çok eğlenceliyken, dört duvar arasında bir koşu bandından spor yapabilmek için müthiş rakamlar ödeyebiliriz.

Genel kültür düşmez ama eski unutulur. Kültür hergün iyi ya da kötü kendini sürekli revize eden koca bir başlıktır. Kötü revizesi geçmişin unutulması, sayılmaması, aşırı tüketim vd. konularla mümkündür. Genel kültürü kötü revize olan yani geçmişini bilmeyen bir yeni nesil geleceğe net, kaliteli hizmet sunamaz. Bu sebeple yeni ve geçmişi olmayan toplumların net ve hızlı gelişimi mümkündür.

Sonuç itibari ile eğitimin tam kapsamlı psikoteknik yöntemlerle bilinçli ve geçmiş-gelecek, birey uyumuyla verilmesi koca bir milleti, koca bir geleceği genel kültürün yükselişi ile kurtarabilir diyebiliriz.


Yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.
Koyu Tema
Geri Bildirim