Din savaşları halen devam ediyor mu?

Mustafa Özdemir
Mustafa Özdemir 4 yıl önce

Din Savaşı Nedir?

Bir dinin mensupları tarafından o dini yüceltmek, yaymak için yapılan savaşlara din savaşları denir. İlk olarak Avrupa'da başlayan din adı altındaki savaşlar 1542 yılında Almanya'da kırsal kesimde yaşayan köylülerinin isyanı ile başladı. Bu isyan ve savaşlar 106 yıl devam etti.

1500'lü yıllarda Avrupa'daki büyük Hristiyan devletleri Hollanda, İrlanda, Portekiz, Almanya, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İspanya savaşın tarafları arasındaydılar. Bu savaşlar sırasında üçyüz bin köylünün katıldığı ayaklanma bu ülkeleri tahrip etti.

En Kanlı Din Savaşları

En kanlı din Savaşları Otuz Yıl Savaşlarıdır. Hristiyan Katolik ve Hristiyan Protestan devletler arasında 1618 yılında başlayan çatışma daha sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Fransa'nın da katılımıyla bir Avrupa savaşına dönüştü. Bu savaşlar sırasında Almanya toplam nüfusunun yüzde 40'ı yok oldu. Bugüne kadar din savaşı adı altında yapılan savaşlarda ölenlerin sayısının altı ile on dokuz milyon arasında olduğu sanılmaktadır.

Din için yapılan söz konusu savaşların birçok sebebi bulunmaktadır. En önemli neden Martin Luther Hristiyanlık dininde yenilik yapma çalışmalarından sonra ortaya çıkan Protestanlık ve Kalvenizm ile Hristiyan Katoliklerin bu yeni iki mezhebi kendileri için tehdit olarak görmesidir.

1500 yıl boyunca Hristiyanlık dinine hakim olan Katolikler dinlerinde yeniliği istemeyip, Protestan ve Kalvenizm mezhebine inananları öldürmeye başladılar. Tüm bu olaylar sonucunda Westfalya Barış Antlaşması (1648) ile din savaşları neticelendi. Sonuçta Katolik kilisesinin din üzerindeki egemenliği bitirildi. Bu barış antlaşması ile Hristiyanlıkta 3 farklı kilise olduğu onaylandı. 1. Katolik, 2. Protestanlık, 3. Kalvenizm.

DinSavaşları Günümüzde Devam Ediyor mu?

Günümüzde Avrupa ve diğer birçok bölgede Hristiyanlığın bütün mezhepleri çöküş yaşamaktadır. Tarihçiler, çeşitli bölgelerdeki bu düşüşün nedenini Avrupa'da yaşanan din savaşlarına bağlamaktadırlar. İnsanlık hayatında birçok yıkıma sebep olan dinin, iyi bir şey olmadığını insanlar tartışmaya başladılar. Bu yıkım bugün İslam dininde devam etmektedir. Bugün Irak ve Suriye'de yaşanan acılar, DAEŞ terör örgütünün uyguladığı insanlık dışı işkenceler, Orta çağ Hristiyan dünyasını bize çağrıştırmaktadır. Bunlardan başka FETÖ'nün Türkiye'yi darbe ile ele geçirme teşebbüsleri İslamiyeti kötü göstermek için yapılan olumsuz faaliyetlerden bazılarıdır.

Hristiyan alemi uzunca bir süre savaştıktan sonra üç ana mezhebe bölündüler. Birbirleriyle savaşa savaşa barış içinde yaşamayı öğrendiler. Lakin bu durumu bugün Müslümanlar için söylemek pek mümkün görünmüyor. 632 yılında Hazreti Peygamberin vefatından sonra başlayan Sünni-Şii bölünmesi, bugün halen geçerliliğini korumaktadır. Şii ve Sünnilerin bir arada bulunduğu coğrafyalarda sorun devam etmektedir. Durum öyle değilmiş gibi yapılsa da, bugün Suriye'de yaşanan savaş bir din savaşıdır. Suriye'de, Beşar Esad'ın başında olduğu Alevileri İran ve Rusya desteklerken; Suudi Arabistan, Türkiye, ABD ve Katar Sünnilere destek veriyor. Görüldüğü gibi 16. yüzyılda başlayan din savaşları, şekil ve coğrafya değiştirse de günümüzde hala geçerliliği korumaktadır.


Yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap.
Koyu Tema
Geri Bildirim